BootHill Linedancers Styrelse

Styrelsen:

Ordförande:  Monika Jönsson
Sekreterare:  Harriet Lindgren Larsson
Kassör:        Mari-Anne Kristensen

Ordinarie ledamot: Bodil Sterner
Ordinarie ledamot: Marie  Hansson
l

Övriga förtroendeuppdrag:

Revisor: Heike Stein

Valberedare: Eva-Marie Fornell, Maria Theorén

Webmaster: Harriet Lindgren Larsson