CMT   
(Musik)
HACIENDAN   
(På Haciendan är det Linedance varannan fredag
(jämna veckor) för allmänheten, lokalerna hyrs
också ut till bröllop och fester.)