BootHill Linedancers Styrelse

Ordförande: Karin Jönsson

Sekreterare:  Harriet Lindgren Larsson

Kassör:     Eva-Marie Fornell

Ordinarie ledamot: Monika Jönsson

Ordinarie ledamot: Marie Hansson


Övriga förtroendeuppdrag:

Revisor: Heike Stein

Valberedare: Mari-Anne  Kristensen, Bodil Sterner

Webmaster: Harriet Lindgren Larsson