BootHill Linedancers Styrelse

Styrelsen:

Ordförande:  Monika Jönsson
Sekreterare:  Harriet Lindgren Larsson
Kassör:        Eva-Marie Fornell

Ordinarie ledamot: Karin Jönsson
Ordinarie ledamot: Marie  Hansson
l

Övriga förtroendeuppdrag:

Revisor: Heike Stein

Valberedare: Eleni Fouskaki, Malin Persson

Webmaster: Harriet Lindgren Larsson